O firmě Vysavač, hustič Čistírny odpadních vod Reference Zámečnická výroba Služby Napište nám
Autoumývárny
Technologie čištění a recyklace
odpadních vod z provozů autoumýváren

Každému návrhu technologického řešení předchází zodpovědné posouzení typu a charakteru provozu, kterého se řešení týká. Kolektiv naší společnosti je připraven Vám poskytnout plný zákaznický servis od bezplatné úvodní konzultace, návrhu technologického řešení, předprojekční přípravy a CAD podpory, přes samotnou dodávku a montáž až po zajištění následného záručního a pozáručního servisu spojeného s distribucí spotřebních materiálů.


schema

Popis technologického zapojení ČOV v recirkulačních systémech autoumýváren

Znečištěná voda z mycího místa se shromažďuje v sedimentační jímce, kde se usadí primární kaly - bláto, písek a přes dělící stěnu s filtrem se zachytí mechanické nečistoty, které jsou ve vznosu nebo plavou na hladině. Z čerpací komory sedimentační jímky je surová voda čerpána do ČOV REBEKA, kde je dle instalovaného typu ČOV vyčištěna buď fyzikálně-chemickým nebo biologickým procesem. Odtud je vyčištěná voda opětovně vracena přes zásobní jímku do procesu vlastního mytí nebo vypouštěna přes sorpční stupeň do kanalizace. Do kanalizace se vypouští pouze množství vody, které se při procesu mytí do recirkulačního systému dostalo z vodovodního řádu - většinou prostřednictvím posledního oplachu. Doplňování vody z vodovodního řádu do recirkulačních systémů prostřednictvím posledních oplachů nebo i jiným způsobem je nutné především z důvodu udržení množství rozpuštěných anorganických solí v recirkulované vodě na přípustné hranici tak, aby nebyla ovlivněna kvalita mytí při ekonomicky efektivním provozu.