O firmě Autoumývárny Vysavač, hustič Reference Zámečnická výroba Služby Napište nám
Čistírny odpadních vod
CHEMICKÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD


Společnost Šebesta, spol. s r.o. nabízí komplexní technologická řešení čištění odpadních vod pracujících na chemicko-fyzikálních principech o výkonech do 5 l/s.

ČOV REBEKA
ČOV typové řady REBEKA 01,02,03,05 nacházejí zejména uplatnění při čištění a recyklaci odpadních vod produkovaných v myčkách automobilové techniky (kartáčové mycí linky osobních a nákladních vozů, ruční vysokotlaké mytí automobilů apod.), při čištění průmyslových odpadních vod. Technologie vhodná pro kontinuální čištění znečištěných vod. Možnost čištění na kvalitu pro vypouštění do povrchových vod.

Deemulgační jednotky
ČOV typové řady REBEKA DJ 0.5 a 1.0 nacházejí zejména uplatnění při čištění a recyklaci odpadních vod produkovaných v myčkách automobilové techniky s malou produkcí odpadních vod a pro čištění průmyslových odpadních vod. Technologie určena pro diskontinuální provoz.

EVH filtry
Úprava podzemní a povrchové vody na vodu pitnou či užitkovou, terciální čištění biologicky znečištěných vod ,čištění průmyslových odpadních vod, čištění odpadních vod z povrchových úprav.