O firmě Autoumývárny Vysavač, hustič Reference Zámečnická výroba Služby Napište nám
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod:

Společnost Šebesta spol. s r.o. nabízí :

Komplexní technologické řešení čištění odpadních vod znečištěných emulgovanými, jemně dispergovanými, rozpuštěnými ropnými látkami a tuky.

Chemické ČOV
pracují na chemicko-fyzikálních principech a jsou vhodné pro čištění vod s lehkou až silnou kontaminací ropnými látkami v emulgované formě s kontinuálním i diskontinuálním nátokem znečištěné vody. Tento princip čištění zaručuje vysokou účinnost a stabilitu čistícího procesu. Technologie pracující na chemicko-fyzikálních principech nacházejí uplatnění při čištění a recyklaci odpadních vod v autoumývárenských provozech s ručním i automatickým mytím, pro čištění průmyslových odpadních vod, jako úpravny podzemních a povrchových vod i pro terciální čištění biologicky znečištěných vod.

Biologické ČOV
Pracují s využitím speciálních bioenzimatických přípravků s mechanickou síťovou či pískovou dofiltrací. Jsou vhodné pro čištění vod s kontaminací ropnými látkami v emulgované formě s kontinuálním nátokem znečištěných vod. Čistírny jsou určeny zejména pro provozy myček automobilů s nižší kontaminací ropnými látkami a s vyšším pohybem vod v mycím systému, což jsou automatické kartáčové mycí linky osobních a nákladních automobilů, tunelové, průtahové mycí linky apod. ČOV nejsou určeny pro čištění splaškových vod.

Odlučovače ropných látek
Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení volných ropných látek ze znečištěných odpadních vod ropnými látkami.